Welkom!

Welkom!

Om u veilig en verantwoord te kunnen behandelen hebben we vanwege corona enkele aanpassingen doorgevoerd. Wij dragen een extra gezichtsscherm, verplichten u de handen te desinfecteren bij binnenkomst en zo min mogelijk meer aan te raken en laten u spoelen met een desinfecterend middel. We maken alles heel goed schoon en houden anderhalve meter in acht. Het allerbelangrijkste is dat u niet komt als u klachten heeft! Zie onderstaande vragen.

  • Heeft u corona?
  • heeft u huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u of één van uw gezinsleden korter dan twee weken genezen van corona?
  • Heeft u één van de volgende symptomen: verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, koorts (>38graden) of benauwdheid.
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien u één van deze vragen met JA beantwoord, vragen we u met klem de afspraak uit te stellen. Op deze manier werken we er samen aan om gezond te blijven.

Heeft u vragen? Bel gerust: 0172-570003